Щодо штрафів за порушення трудового законодавства

Додаток

до листа управління Пенсійного фонду України в м.Світловодську та Світловодському районі

24.03.2016 № 1625/10-24

З 10 лютого 2016 року набрала чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016 р. № 55, якою внесено змiни до постанови вiд 17.07.2013 р. № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафiв за порушення законодавства про зайнятiсть населення».

Цiєю постановою затверджено Порядок накладення штрафiв за порушення законодавства про працю та зайнятiсть населення вiдповiдно до ч. 4 ст. 265 КЗпП та ч. 9 ст. 53 Закону України «Про зайнятiсть населення».

За статтею 265 КЗпП посадовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Юридичнi та фiзичнi особи – пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в такому разi:

– фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи впродовж повного робочого часу, установленого на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування та податкiв – у 30-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення (з 1 сiчня 2016 р. – 41340 грн, з 1 травня 2016 р. – 43500 грн);

– порушення встановлених строкiв виплати заробiтної плати, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, бiльш як за один мiсяць, виплата їх не в повному обсязi – у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 1 сiчня 2016 p. – 4134 грн, з 1 травня 2016 р. – 4350 грн);

– недотримання мiнiмальних державних гарантiй з оплати працi – у 10-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєне-порушення (з 1 сiчня 2016 р. – 13780 грн, з 1 травня 2016 р. – 14500 грн);

– недотримання встановлених законом гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов’язкiв, передбачених законами України «Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу», «Про альтернативну (невiйськову) службу», «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю», – у 10-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення (з 1 сiчня 2016 р. – 13780 грн, з 1 травня 2016 р. – 14500 грн);

– порушення iнших вимог трудового законодавства, крiм передбачених абзацами другим – п’ятим ч. 2 цiєї статтi, – в розмiрi мiнiмальної заробiтної плати (з 1 сiчня 2016 р. – 1378 грн, з 1 травня 2016 p. – 1450 грн).

 Завідувач сектору ведення

електронних реєстрів та підтримки

інформаційно-аналітичних систем                      

управління Пенсійного фонду України

в м.Світловодську та Світловодському районі                                                   Лариса Лимаренко

Про автора

Пов’язані статті

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені (обов’язково)

Розсилка новин