За підсумками 2015 року демографічний рівень старості населення Кіровоградщини дуже високий

Чисельність постійного населення області станом на 01.01.2016 року становила 966,7 тисяч, в тому числі міського 605,6 або 62,6% і сільського 361,1 або 37,4% (2014 рік відповідно 62,5% і 37,5%). Загальна кількість населення за минулий рік скоротилась на 7,4 тисяч, або на 0,8%.
За останні десять років чисельність постійного населення області зменшилась на 94,1 тисячі, або на 8,9% (з 1060,8 до 966,7 тисячі).
За розрахунковими даними Головного управління статистики області на початок 2015 року питома вага чоловіків в загальній кількості населення становить 45,9%, жінок 54,1%.
В області склався регресивний тип вікової структури населення, про що свідчить співвідношення вікових груп за демографічними поколіннями: питома вага дітей (0 – 14 років) – 14,8% (2014 рік – 14,6%), батьків (15 – 49 років) – 47,0% (2014 рік – 47,5%), прабатьків (50 років і старші) – 38,1% (2014 рік – 37,9%). Коефіцієнт постаріння населення „згори”, який визначає  частку осіб, що досягли першого порогу старості – 60 років серед всього населення, становить 23,7%, проти показника 2014 року – 23,5% (Україна 2014 рік – 21,8%). За шкалою Россета такий рівень показника розцінюється як „дуже високий рівень демографічної старості”. Приведені показники вікової структури населення свідчать про поглиблення процесу постаріння населення області.
За 2015 рік в області народилось 9456 новонароджених проти 10576 новонароджених у 2014 році, померло 16197 осіб проти 16716 осіб у 2014 році, скорочення чисельності населення області за рахунок природного руху становить 6741 особа проти 6140 осіб у 2014 році.
Природний приріст населення з 1990 року залишається від’ємним, різниця по абсолютній величині між показником народжуваності і смертності залишається значною. Так, показник природного приросту у 1991 році. становив по області – – 2,8, у 1992 році – -3,8, у 2009 році – -6,7, у 2010 році – -7,0, у 2011 році – -6,1, у 2012 році – -5,5, у 2013 році – -6,0, у 2014 році – -6,3, у 2015 році – -6,9 на 1000 жителів (Україна 2014 рік – -3,9). У розрізі міст і районів цей показник за 2015 рік по всіх територіях залишається від’ємним і коливається від -11,2 у Олександрівському, -10,2 у Новоархангельському та  -9,2 у Онуфріївському районах  до -3,5 у м. Кіровограді.
Показник народжуваності зменшився з  10,75 на 1000 населення у 2014 році до 9,7 у 2015 році, тобто на 9,3% (Україна 2014 рік – 10,8). Такий рівень показника за шкалою оцінки народжуваності визначається як дуже низький. В розрізі територій області загальний показник народжуваності змінюється від 11,4% у  Бобринецькому районі, 11,0% у Знам’янському  та 10,9 в Устинівському районах до 8,4% у Петрівському, 8,5% у Світловодському районі та у м.Олександрія, 8,8% у Голованівському та Добровеличківському районах .
Показник загальної смертності залишається високим, що значною мірою зумовлено постарінням населення. За 1991 рік загальний показник смертності становив 15,2%, за 2002 рік – 18,0%, за 2009 і 2010 рік – 17,4%, за 2011 рік – 16,6%, за 2012 рік – 16,5%, за 2013 рік 16,7, за 2014 рік 17,0, за 2015 рік – 16,6 на 1000 жителів (Україна 2014 рік – 14,7). По оціночній шкалі такий рівень загальної смертності вважається високим. Серед міст та районів області цей показник коливається від 13,8% у м. Кіровограді та 15,2% у м. Олександрії  до 21,9%  в Олександрівському та 20,2% у Знам’янському районах.
Ще гірші показники природного руху серед сільського населення. За 2015 рік показник народжуваності серед сільських жителів становив 9,8%, загальної смертності – 19,0%, природного приросту – мінус 9,2. За 2014 рік показники природного руху сільського населення становили відповідно 11,4%, 19,7%  і – 8,3.
У розділі : Новини, Суспільство

Про автора

Публікації по темі

Залишити коментар

Адреса вашої електронної пошти не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені (обов’язкове)

Розсилка новин